Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


 

МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на пратеничката група на независни пратеници. Роден 1940 година во с. Блатец, Р. Македонија. Македонец. Доктор по филозофски науки. Научен советник во Институтот за старословенска култура. Бил пратеник во претходниот парламентарен состав. Се служи со руски и француски јазик. Живее во Скопје.