Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието


 

 

Стеван Огненовски

 
 

Роден на 09.09.1948 година. Македонец. Магистер на технички науки од подрачјето на компјутерската науки. Електро-технички факултет - Загреб. Говори англиски, француски и српско-хрватски јазик. Претходно работно искуство: ПТТ сообраќај „Македонија", SOZD ELEKTROTEHNIKA-DO DELTA- Љубљана, DO ISKRA DELTA -Љубљана, АД Македонски телекомуникации-Скопје.