Pratenichki sostav
 
Пратенички состав                                                       

                                             JОВАН МАНАСИЕВСКИ       
 


Претседател на ЛДП. Роден на 21 мај 1968 година во Гостивар. Македонец. Добро го знае англискиот јазик. Живее во Скопје.Дипломиран социолог. Беше министер за труд и социјална политика и министер за одбрана во периодот 2002-2006 година.
     
  
   
Активности во Собранието:

  • Буџетски совет на Собранието, заменик претседател
  • Комисија за финансирање и буџет, претседател
  • Комисија за труд и социјална политика, заменик член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член