Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието


 

 

ФЕЛЕК КАСАМИ

 

 

 

 

Роден 1957 година. Дипломиран правник, Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје. Во Собранието е вработен од 1983 година. Од 2002-2007 година е заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија.