Pratenichki sostav
 
Пратенички составИЛИЈА ФИЛИПОВСКИ

Член на СДСМ Роден 1941 година во Ростуше, РМ. Македонец. Има високо образование. Директор на увоз-извос "Охис" и комерцијален директор. Потпретседател на Извршен совет на СРМ, приватен стопанственик во Австрија, а потоа во Република Македонија. Бил пратеник во претходниот состав на Собранието на РМ и заменик потпретседател на Владата на РМ. Се служи со англиски и руски јазик. Живее во Скопје.