Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


 

 

ТРАЈАНОВ ПАВЛЕ 

 

 

 

 

Член на ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ. Роден 1952 година во с.д. Радеш, Радовиш. Македонец. Адвокат. Добро го познава англискиот јазик, а се служи со рускиот јазик. Живее во Скопје.