Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


      
 

ЗОРАН КРСТЕВСКИ

 

 

 

  


 

Роден е 1960 година во Скопје. Македонец. Завршил Правен факултет во Скопје. Потпретседател на Младата демократско- прогресивна странка на Македонија. Живее во Скопје.