Четврток, 29 јануари 2015 година

ДВАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА ТРАНСПОРТ, ВРСКИ И ЕКОЛОГИЈА

Комисијата за транспорт, врски и екологија на Собранието на Република Македонија, на 20. седница, одржана на 27 јануари 2015 година, како матично работно тело, ги разгледа:

• Годишниот извештај за работата за 2013 година на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор;

• Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2014 година;

• Извештајот за работата на Регулаторната комисија за домување за период 1 јули - 31 декември 2014 година.

повеќе...

 

Среда, 28 јануари 2015 година

ЧЕТИРИНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство на Собранието на Република Македонија, на 14. седница, одржана на 26 јануари 2015 година, како матично работно тело, ги разгледа:

повеќе...

 

Понеделник, 26 јануари 2015 година, Стразбур

АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ РЕИЗБРАН ЗА ПРВ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА МОНИТОРИНГ КОМИТЕТОТ НА ПССЕ И ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА СОВЕТ НА ЕВРОПА

Од 26 до 30 јануари 2015 година во Стразбур,Франција,се одржува редовната зимска сесија на Парламентарното собрание на Советот на Европа, на која учествува Делегација на Собранието на Република Македонија.

повеќе...

 

Четврток, 29 јануари 2015 година 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПУБЛИКАЦИЈАТА „МОЈОТ ПРАТЕНИК“

Утре, 30 јануари 2015 година, во 12.00 часот во Сала 3 во Собранието на Република Македонија, ќе биде презентирана публикацијата „Мојот пратеник бр.14“ за периодот мај - декември 2014 година.

Публикацијата „Мојот пратеник“ е збир од статистички информации и податоци за работата на пратениците за време на наведениот период од пратеничкиот мандат.

повеќе...

 

Четврток, 29 јануари 2015 година

ЗГОЛЕМЕН ТУРИЗМОТ ВО ЕУ

Бројот на ноќевања во туристичките сместувачки капацитети во земјите-членки на Европската унија во 2014 година, изнесува околу 2,7 милијарди, што претставува зголемување од 1,7% во споредба со 2013 година.

Топ земји во оваа статистичка категорија за минатата година се: Франција (403 милиони ноќевања), Шпанија (401 милион), Италија (370 милиони) и Германија (366 милиони). 

повеќе...