Петок, 29 август 2014 година

ЕДИНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И БУЏЕТ

Комисијата за финансирање и буџет на Собранието на Република Македонија на  11. седница,  одржана на 27 август 2014 година, како матично работно тело ги разгледа:

•Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија - I читање;
•Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2013 година;
•Финансики извештаи на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2013 година;
•Годишен извештај на Агенцијата за супервизија на осигурување за состојбата и движењата на пазарот на осигурување во Република Македонија во  2013 година;
•Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на Државниот завод за ревизија во 2013 година.

повеќе...

Вторник, 26 август 2014 година

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

Комисијата за европски прашања, со која претседаваше  заменик-претседателот на Комисијата, Нора Алити, денеска ја одржа Четвртата седница.

На седницата се расправаше по две точки од дневниот ред и тоа за Предлог  законот за изменување и дополнување на Законот за ревизија и Предлог законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство во прво читање.

повеќе...

Вторник, 26 август 2014 година

ВТОРА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА КУЛТУРА

Комисијата за култура на Собранието на Република Македонија, на вчерашната 2. седница, како матично работно тело, во прво читање го разгледаПредлогот на законот за прогласување на Старото градско јадро на Кратово за културно наследство од особено значење.

повеќе...

Вторник, 19 август 2014 година

ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“

На 26 август 2014 година (вторник), во Свечената сала на Собранието на Република Македонија, во 14.00 часот, Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза“ ќе ја додели наградата „Мајка Тереза“ за 2014 година за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката, како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери.

повеќе...

Вторник, 29 јули 2014 година

ВИСОК КВАЛИТЕТ НА ВОДИТЕ ЗА КАПЕЊЕ ВО ЕУ

Според Извештајот на Европската агенција за животна средина за 2013 година, квалитетот на водите за капење во Европа е значително висок, дури 94% од нив ги исполнуваат минималните стандарди според Директивите на ЕУ.

Кипар, Луксембург, Малта, Хрватска и Грција се топ пет земјите кои имаат највисок квалитет на водите за капење. 

повеќе...

> СРЕДБА

Понеделник, 1 септември 2014 година

Официјална посета на Почитуваниот Ендру Шир, претседател на Претставничкиот дом на парламентот на Канада

ПОВРЗИ СЕ: