Четврток, 2 јули 2015 година

СРЕДБА НА КОМИСИЈАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И БУЏЕТ СО ПОСТОЈАНАТА МИСИЈА НА ММФ

Членовите на Комисијата за финансирање и буџет на Собранието на Република Македонија во состав: г. Крсто Мукоски, г-ѓа Владанка Авировиќ и г. Драган Цуклев вчера одржаа состанок со постојаната мисија на Меѓународниот монетарен фонд во Република Македонија во состав: г-ѓа Јасмин Раман, шеф на мисијата, г. Патрик Гитон, резидентен претставник на Меѓународниот монетарен фонд во Рпублика Македонија, г. Марк Гард, член на мисијата, г-ѓа Пијапорн Содривибун, член на мисијата и г. Жерон Клик, претставник на Канцеларијата на холандската конституенца задолжен за Република Македонија.

повеќе...

 

Петок, 3 јули 2015 година

ТРИЕСЕТ И ПЕТТА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА ТРАНСПОРТ, ВРСКИ И ЕКОЛОГИЈА

Комисијата за транспорт, врски и екологија на Собранието на Република Македонија, на вчерашната 35. седница го разгледа Извештајот на Законодавно-правната комисија по Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта (второ читање).

повеќе...

 

Петок, 3 јули 2015 година

ТРИЕСЕТ И ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА ТРАНСПОРТ, ВРСКИ И ЕКОЛОГИЈА

Комисијата за транспорт, врски и екологија на Собранието на Република Македонија, на 34. седница, одржана на 1 јули 2015 година, како матично работно тело ги разгледа:

повеќе...

 

Понеделник, 29 јуни 2015 година

ПОСЕТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

Комисијата за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање на Собранието на Република Македонија во состав на пратениците Антонијо Милошоски, Иван Иванов, Васил Пишев, Нада Ципушева, Стојан Миланов, Сашо Василевски, Иван Стоилковиќ, Роза Топузова-Каревска и Љубица Буралиева, согласно нејзините надлежности денеска ќе оствари посета на Агенцијата за разузнавање на Република Македонија.

повеќе...

 

Петок, 3 јули 2015 година

ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 

Од 6 до 9 јули во Стразбур, Европскиот парламент ќе одржи пленарна седница, во чиј фокус ќе бидат справувањето со мигрантите, должничката криза на Грција и започнувањето на претседавањето на Луксембург со Советот на Европската унија.

На агендата ќе се најдат и трговското партнерство со САД, Предлог-буџетот на ЕУ за 2016 година, програмата за работа на Еврокомисијата за идната година, Годишниот извештај за човековите права во светот за 2014 година, мерките за поефикасна економија, вработувањето и европската соседска политика.

повеќе...