Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

 

 

 

 

 

АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 29.1.1976 во Тетово. Македонец. Магистер по европски интеграции, Универзитет „Фридрих Вилхелм“, Бон, Германија.

 

Активности во Собранието:

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Национален совет за евроинтеграции, член
  • Комисија за надворешна политика, претседател
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
  • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
  • Комисија за европски прашања, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, потпретседател
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ), заменик-член


Е-пошта: A.Milososki@sobranie.mk