Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЛА ИСМАЈЛОСКА-СТАРОВА 

 

 

Активности во Собранието:

  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
  • Комисија за култура, член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
  • Комисија за здравство, заменик-член

 

Е-пошта: n.ismajloska@sobranie.mk