Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Деловник на Национален совет за евроинтеграции

Мислење за усвојување на правото на Европската унија во текот на 2015 година

Анекс 1 мислење за усвојување на правото на Европската унија во текот на 2015 година

Анекс 2 мислење за усвојување на правото на Европската унија во текот на 2015 година

Мислење за усвојување на правото на Европската унија во текот на 2014 година

Анекс 1 мислење за усвојување на правото на Европската унија во текот на 2014 година

Анекс 2 мислење за усвојување на правото на Европската унија во текот на 2014 година

План на активности на Националниот совет за евроинтеграции за реализација во периодот октомври 2011- октомври 2012 година

Мислење за усвојување на правото на Европската унија во текот на 2012 година

Анекс 1 мислење за усвојување на правото на Европската унија во текот на 2012 година

Анекс 2 мислење за усвојување на правото на Европската унија во текот на 2012 година

Мислење за усвојување на правото на Европската унија во 2011

Анекс 1 мислење за усвојување на правото на Европската унија во 2011

Анекс 2 мислење за усвојување на правото на Европската унија во 2011

Извештај за работата на Националниот совет за евроинтеграции за периодот 01 септември 2011 до 31 декември 2011 година

Извештај за работата на Националниот совет за евроинтеграции за периодот 15 септември 2008 до 15 април 2011 година
Извештај за работата на Националниот совет за евроинтеграции за периодот 1 јули 2010 - 31 декември 2010 година

Извештај за работата на Националниот совет за евроинтеграции за периодот од 25 декември 2009 - 30 јуни 2010 година


Извештај за работата на Националниот совет за евроинтеграции септември 2008 - декември 2009 година


 
Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.