Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор на генералниот секретар на Собранието

Розета Каневчева - Раководител на Сектор на генералниот секретар на Собранието
r.kanevceva@sobranie.mk
кат III, соба бр. 252
локал 357

Дејан Мојсоски - Помошник-раководител на Сектор на генералниот секретар 


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО

Александра Кокиновска - Советник за кадровски работи

Лаура Жута - Советник за кадровски работи

Фимка Лукинова - Соработник за подготвување на материјали и информации


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

Тренделина Синани-Таири - Советник за правни работи


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ

Дритон Небиу - Советник за поддршка на работата на пратеничка група во областа на политичкиот систем

Фуркан Фета - Советник за поддршка на работата на пратеничка група во областа на политичкиот систем

Бојана Наумовска - Советник за поддршка на работата на пратеничка група во областа на политичкиот систем 

Иван Велковски - Советник за поддршка на работата на пратеничка група во областа на политичкиот систем

Аљбан Мисими - Советник за поддршка на работата на пратеничка група во областа на јавните дејности

Дарко Стојаноски - Советник за поддршка на работата на пратеничка група во областа на јавните дејности

Слободан Трчков - Советник за поддршка на работата на пратеничка група во областа на економскиот систем

Бесим Долек - Соработник за поддршка на работата на пратеничка група

Мухамед Рамадани - Соработник за поддршка на работата на пратеничка група

Марјан Дамјановски- Помлад соработник за поддршка на работата на пратеничка група

Мартина Матеска - Помлад соработник за поддршка на работата на пратеничка група


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ КОНТАКТИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ СО ГРАЃАНИТЕ ВО ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ

Урим Кадрији - Помлад соработник за остварување контакти на пратениците со граѓаните во изборните единици 1, 2, 3

Ениз Барди - Помлад соработник за остварување контакти на пратениците со граѓаните во изборните единици 4, 5, 6

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОТОКОЛАРНИ РАБОТИ

Владо Кралевски - Раководител на Одделение за протоколарни работи

Елена Величковска - Советник за подготовка и организирање на протоколарни работи

Иван Цветановски - Соработник за подготовка и организирање на протоколарни работи

Даниела Лумаковска - Самостоен референт за административно-техничка поддршка на протоколарни работи

Сузана Чурлинова - Самостоен референт за административно-техничка поддршка на протоколарни работи

 
Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.