Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

 

 

 

 

 

CVETANKA IVANOVA

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË