Assembly State Advisors


Assembly State Advisor on Political System 

Lindita Ahmed Jashari

tel.no: 02-3182-287
e-mail: L.Jasari@sobranie.mk

Maja Ermilova-Levkova

tel.no: 02-3182-117

e-mail: M.ErmilovaLevkova@sobranie.mk

Assembly State Advisor on Legislation

Elena Koceva-Jakimovska

Телефон: 02-3182-282
e-mail: E.Koceva@sobranie.mk

Marija Aleksovska

tel.no: 02-3182-318
e-mail: M.Aleksovska@sobranie.mk

Assembly State Advisor on Economic System

Assembly State Advisor on Financial System and Oversight  

Assembly State Advisor on Public Affairs

Vlado Kralevski

tel.no: 02-3182-221

e-mail: V.Kralevski@sobranie.mk

Assembly State Advisor on International Cooperation

Ana Kachakova
tel.no: 02-3182-392 / 02-3113-753
e-mail: a.kachakova@sobranie.mk

Assembly State Advisor on Security Issues and Oversight

Assembly State Advisor on ICT


Click