Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


 

Манчев Васе

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Претседател на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Руската Федерација. 
      
Роден 1949 година во с. Робово, Струмица, РМ. Македонец. Завршил Филолошки факултет, магистер по филолошки науки. Работел како преведувач во Собранието на поранешна СФРЈ, бил уредник на Радио Скопје и Македонската телевизија, директор на Универзитетската библиотека "Климент Охридски" и виш стручен соработник во Педагошкиот завод на Република Македонија. Добро ги знае англискиот и францускиот јазик. Живее во Скопје.