Pratenichki sostav
 
Пратенички составПавле Трајанов

 

 Член на ДС. Роден на 25.12.1952 година во с. Д. Радеш, Радовиш. Македонец. Дипломиран правник, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, со правосуден испит, адвокат. 

Активности во Собранието:

  • Комисија за европски прашања, член
  • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
  • Комисија за одбрана и безбедност, член
  • Комисија за уставни прашања, член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација, со статус на придружна делегација (ПС НАТО), член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член

Е-пошта: p.trajanov@sobranie.mk