Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


 

ЈОВАН ГИНЕВ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 26 јули 1948 година во с. Драгожел, Кавадарци. Македонец. Завршил Медицински факултет. Специјалист по гинекологија и акушерство, примариус.   
   
Активности во Собранието

  • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
  • Комисија за здравство, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, претседател