Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Петров Тодор

 

 

 

 

 

 

Роден е 1960 година во Гевгелија. Македонец. Завршил Економски факултет во Скопје. Директор на Универзалната занаетчиска задруга „Мало стопанство“ - Гевгелија. Живее во Гевгелија.