Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


 

НЕЖДЕТ МУСТАФА

 

 


 

 

Претседател на Обединета партија за еманципација. Роден 1962 година во Скопје. Ром. Професор по филозофија. Добро го познава германскиот јазик. Живее во Скопје.