Четврток, 16 април 2015 година

ДВАЕСЕТ И СЕДМА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА ТРАНСПОРТ, ВРСКИ И ЕКОЛОГИЈА

Комисијата за транспорт, врски и екологија на Собранието на Република Македонија, на денешната 27. седница, како матично работно тело, по скратена постапка, го разгледа Предлогот на законот за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија.

На седницата на Комисијата, во својство на претставник на Владата на Република Македонија, присуствуваше г. Ниметула Хаљими, заменик на министерот за транспорт и врски.

повеќе...

 

Четврток, 16 април 2015 година

ЧЕТИРИЕСЕТ И ВТОРА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И БУЏЕТ 

Комисијата за финансирање и буџет на Собранието на Република Македонија, на  Четириесет и втората седница одржана на 16 април 2015 година, како матично работно тело, по скратена постапка, ги разгледа:

• Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи;
• Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа.

повеќе...

 

Четврток, 9 април 2015 година

ДЕВЕТНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство на Собранието на Република Македонија, на 19. Седница, одржана на 7 април 2015 година, како матично работно тело, ги разгледа:

повеќе...

 

Петок, 3 април 2015 година

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Почитувани граѓани на Република Македонија,

Со големо задоволство сакаме да Ве информираме дека Собранието повторно ќе бидe отворенo за посета од страна на граѓаните. Како што и претходно информиравме, а поради изведување на градежни работи на зградата на Собранието на Република Македонија, посетите на граѓаните беа времено прекинати. Сега повторно се отвора можност граѓаните да ја разгледаат внатрешноста на зградата како значајно историско обележје на македонската државност. 

повеќе...

 

Понеделник, 23 март 2015 година

СОСТАНОК НА ЕВРОПСКИТЕ ЛИДЕРИ ВО БРИСЕЛ

Лидерите на Европската унија се состанаа на 19 и 20 март во Брисел, фокусирајќи се на главните стратешки предизвици со кои се соочува Европа: енергетиката, растот и работните места, како и нестабилноста на границите. 

повеќе...