Udhëheqja parlamentareE mërkurë, 18.03.2009, Novi Sad

KRYETARI I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË TRAJKO VELJANOSKI SOT NË NOVI SAD U TAKUA ME KRYETARIN E KUVENDIT TË KRAHINËS AUTONOME TË VOJVODINËS, Z. SHANDOR EGERESHI

Në kuadër të vizitës dyditore në Republikën e Serbisë kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, z. Trajko Veljanoski u takua edhe me kryetarin e Kuvendit të Krahinës Autonome të Vojvodinës, z. Shandor Egereshi, duke theksuar me këtë rast, se vizita në Republikën e Serbisë nuk do të ishte e plotë nëse nuk do ta vizitonte edhe Vojvodinën. Gjatë  kohës së  bisedimeve të përzemërta, z. Egereshi shprehu kënaqësi të madhe nga vizita e  kryetarit  Veljanoski duke propozuar me këtë rast tema konkrete për bashkëpunim më të afërt si në nivelin lokal, ashtu edhe në nivel  të afaristëve, me iniciativë për organizim të forumeve të ndërsjella afariste  në Vojvodinë dhe në Republikën e Maqedonisë, me çka do të përforcohej bashkëpunimi ekonomik. Z. Egereshi, inicioi nënshkrim të  marrëveshjes kornizë ndërmjet parlamenteve të Republikës së Serbisë dhe Republikës së Maqedonisë,  në të cilën do të përfshihej edhe bashkëpunimi me Krahinën Autonome të Vojvodinës në  më shumë lëmi, e cila u pranua nga ana e kryetarit Veljanoski.

Nga ana e tij kryetari i Kuvendit, Veljanoski e theksoi nevojën e intensifikimit të bashkëpunimit ndërmjet  komisioneve përkatëse të Kuvendit të RM-së dhe Kuvendit të Krahinës Autonome të Vojvodinës. Kryetari Veljanoski gjithashtu theksoi rëndësinë e bashkëjetesës multinacionale, ku bashkësia maqedonase  në tërësi i gëzon të drejtat e veta. Ai  e informoi nikoqirin e tij edhe  për vizitat që i kishte në rajon  dhe për takimet me kryetarët e parlamenteve të vendeve anëtare të UE-së.

Në takim mes tjerash, kryetari Veljanoski  nga ana e përfaqësuesve të bashkësisë maqedonase  u njoftua me aktivitetin e tyre, me Statutin e Krahinës Autonome të Vojvodinës, që  ndërmjet disa bashkësive të jetë e numëruar edhe bashkësia maqedonase, e cila deri tash   i takonte   grupit, të tjera.

Click