• THIRRJE PUBLIKE PËR ANGAZHIM TË VULLNETARËVE NË KUVENDIN E  REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT NË NJËSINË E VEÇANTË ORGANIZATIVE - INSTITUTI PARLAMENTAR (publikuar më 12.04.2023)
Click