NËNKRYETARËT E KUVENDIT

Nënkryetarët e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë i ndihmojnë Kryetarit të Kuvendit në kryerjen e funksionit të tij dhe e zëvendësojnë në rast mungese ose pengese. 

Nënkryetarët e Kuvendit zgjedhen nga radha e deputetëve dhe mandati i tyre zgjat katër vjet.

  • Antonijo Miloshoski
  • Jovan Mitreski
  • Vesna Bendevska
Click