Buletini i Komiteti i përzier parlamentar

Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin parlamentar për stabilizim dhe asociim
(Komiteti i përzier parlamentar UE- Republika e Maqedonisë)Buletini i KPP-së Nr. 80 
Shkurt/Mars 2024
Buletini i KPP-së Nr.78
Tetor/Nëntor/Dhjetor 2023Buletini i KPP-së Nr.77
Shtator 2023


Buletini i KPP-së Nr.76
Korrik 2023
Buletini i KPP-së Nr.57
Тето/Nëntor 2018Buletini i KPP-së Nr.56
Maj/qershor 2018


Buletini i KPP-së Nr. 55 
Mars/Prill 2018

Buletini i KPP-së Nr.54
Korrik/Gushtt 2017

Buletini i KPP-së Nr. 53
Qershor/Korrik 2016
Buletini i KPP-së Nr. 52
 
Shkurt/Mars 2016
Buletini i KPP-s Nr.51
Janar 2016

Buletini i KPP-s Nr.50
Dhjetor 2015

Buletini i KPP-së Nr.49

Nëntor 2015

Buletini i KPP-së Nr.48
Tetor 2015


Buletini i KPP-së Nr. 47
Shtator 2015 
Buletini i KPP-së Nr. 46
Qershor/Korrik/Gusht 2015

Buletini i KPP-së Nr. 45
Maј 2015


Buletini i KPP-së Nr. 44
Mars/Prill 2015


Buletini i KPP-së Nr. 43
Јanar 2015


Buletini i KPP-së Nr. 42
Nëntor-Dhjetor 2014
Buletini i KPP-së Nr. 41
Shtator-Tetor 2014
Buletini i KPP-së Nr. 40
Korrik - Gusht 2014
Buletini i KPP-së Nr. 39
Janar 2014


Buletini i KPP-së Nr. 38
Nëntor 2013

Buletini i KPP-së Nr. 37
Tetor 2013
Buletini i KPP-së Nr. 36
Shtator 2013


Buletini i KPP-së Nr. 35
Korrik - Gusht 2013

 
Buletini i KPP-së Nr. 34
Qershor 2013

Buletini i KPP-së Nr. 33
Botim special
Buletini i KPP-së Nr. 32
Maj 2013

Buletini i KPP-së Nr. 31
Botim special


Buletini i KPP-së Nr. 30
Prill 2013Buletini i KPP-së Nr. 29
Shkurt 2013

Buletini i KPP-së Nr. 28
Janar 2013Buletini i KPP-së Nr. 27
Nëntor/Dhjetor 2012

Buletini i KPP-së Nr. 26
Tetor 2012
Buletini i KPP-së Nr. 25
Shtator 2012

Buletini i KPP-së Nr. 24
Korrik - Gusht 2012
Buletini i KPP-së Nr. 23
Qershor  2012
Buletini i KPP-së Nr. 22
Maj 2012


Buletini i KPP-së Nr. 21
 Prill 2012

Buletini i KPP-së Nr. 20
Mars 2012


Buletini i KPP-së Nr. 19 
Shkurt 2012

Buletini i KPP-së Nr. 18
Janar 2012Buletini i KPP-së Nr. 17
Nëntor-Dhjetor 2011
Buletini i KPP-së Nr. 16
Tetor 2011

Buletini i KPP-së Nr. 15
Shtator 2011

Buletini i KPP-së Nr. 14
Mars 2011
Buletini i KPP-së Nr. 13
Shkurt 2011Buletini i KPP-së Nr. 12
Janar 2011Buletini i KPP-së Nr. 11
dhjetor 2010
Buletini i KPP-së Nr. 10
nëntor 2010Buletini i KPP-së Nr. 9
tetor 2010

Buletini i KPP-së Nr. 8
Shtator 2010


Buletini i KPP-së Nr. 7
korrik - gusht 2010


Buletini i KPP-së Nr. 6
qershor 2010

Buletini i KPP-së Nr. 5
maj 2010

Buletini i KPP-së Nr. 4
Prill 2010
Buletini i KPP-së Nr. 3
Mars 2010


Buletini i KPP-së Nr. 2
Shkurt 2010
Buletini i KPP-së Nr. 1
Janar 2010Click