RAPORTET PËR PUNËN E KRYETARIT TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË VERIORE 

 • Raporti i mandati të Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, për periudhën gusht 2020 – janar 2024
  shkarkoni raportin
 • Raport për punën e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, për periudhën 1.1.2023 - 30.6.2023
  shkarkoni raportin
 • Raport për punën e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, për periudhën 1.1.2021 - 31.12.2021
  shkarkoni raportin
 • Raport për punën e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, për periudhën 1.1.2020 - 31.12.2020
  shkarkoni raportin
 • Raporti i mandati të Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, për periudhën maj 2017 - shkurt 2020
  shkarkoni raportin
Click