Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

E enjte, 11 shkurt 2021

Fjalimi i Kryetarit Xhaferi në themelimin dhe promovimin e Grupit Ndërpartiak Parlamentar për Mbështetje të të Drejtave të Romëve, për inkluzionin dhe integrimin e tyre në Republikën e Maqedonisë së Veriut   

Më paraqet nder dhe kënaqësi që sot jam i pranishëm në themelimin dhe promovimin e Grupit Ndërpartiak Parlamentar për të Drejtat e Romëve, për inkluzionin dhe integrimin e tyre në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që është edhe një grup joformal në vargun e grupeve joformale që u themeluan si vazhdimësi e praktikave të vendosura me legjislaturat paraprake.

më shumë...

E martë, 2 shkurt 2021

Fjalimi i Kryetarit Xhaferi në Takimin e punës të Grupit Ndërpartiak Parlamentar (GNP) 

Më lejoni të shpreh kënaqësinë që sot jemi tubuar këtu në numër kaq të madhe të deputetëve, pjesëtarë të grupeve të ndryshme parlamentare të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Shoh kolegë të pushtetit, të opozitës, grupe parlamentare më të mëdha, më të vogla, me ideologji të ndryshme, programe të ndryshme por përsëri, të gjithë këtë të bashkuar për një qëllim të vetëm, respektivisht vënia në jetë dhe vazhdimi i entuziazmit që dominonte gjatë miratimit të Deklaratës për të drejtën në pjesëmarrje politike të qytetarëve me pengesa që është udhërrëfyesi që duhet të ndiqet për të arritur standardet e përbashkëta për realizimin e pjesëmarrjes politike të personave me pengesa, siç është respektimi i Konventës për të drejtat e personave me pengesa, Deklarata e Pekinit dhe platforma për aksion si edhe udhëzimet nga Komenti i përgjithshëm numër 6 për barazi dhe jodiskriminim dhe Komenti i përgjithshëm numër 3 për gratë dhe vajzat me pengesa, i lëshuar nga Komiteti për të drejtat e personave me pengesa pranë Kombeve të Bashkuara. 

më shumë...

E premte, 29 janar 2021

Fjalimi i Kryetarit Xhaferi në Takimin e punës të organizuar nga Enti Shtetëror i Statistikës

Kam kënaqësinë që sot, në prezencën e Presidentit Pendarovski, Kryeministrit Zaev, ministrave kompetent, kryetarit të Bashkësisë së Njësive të Pushtetit Lokal, z. Shilegov, drejtorit Simovski dhe të pranishëm të tjerë, e fillojmë këtë fazë të operacionit të statistikës oficiale, Regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, gjegjësisht, informimin dhe inkurajimin e qytetarëve për rëndësinë dhe për domethënien e inkuadrimit të tyre dhe të inkuadrimit të gjithë institucioneve në realizimin e suksesshëm të regjistrimit. Kjo, jo vetëm që është e duhur dhe e domosdoshme por është me rëndësi jetike për krijimin e ardhshëm të politikave zhvillimore të vendit, të bazuara mbi të dhënat precize që të mund të bëhen planifikimet makroekonomike që do të jenë në dobi edhe të kërkimeve shkencore dhe tjera, mirëpo, edhe për përparimin e vendit.

më shumë...

E enjte, 28 janar 2021

Fjalimi i Kryetarit Xhaferi në Trajnimin për komunikim me qytetarët 

Më lejoni që shkurtimisht, në emrin tim personal, dhe në emër të kolegëve të mi deputetë të pranishëm në këtë Trajnim për komunikim me qytetarët të shpreh kënaqësinë dhe në të njëjtën kohë mirënjohjen ndaj ambasadorit Klemens Koja dhe Misionit të OSBE-së në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për mundësimin e këtij trajnimi i cili për shkak të arsyeve mirë të njohura zhvillohet përmes platformës ZUM, që gjithsesi nuk e zvogëlon rëndësinë dhe nevojën për të njëjtin.    

më shumë...

E mërkurë, 30 dhjetor 2020

Fjalimi i Kryetarit Xhaferi në seancën Konstituive të Klubit të deputeteve 

Më lejoni që në emrin trim personal dhe në emër të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të shpreh kënaqësinë që sot mund të përshëndes konstituimin e përbërjes së re të Klubit të Deputeteve në kuadër të dhomës ligjvënëse, që është trup joformal konsultativ për avancimin e të drejtave dhe pozitës së grave dhe në përbërje të së cilit bëjnë pjesë deputetet e përbërjeve aktuale. Ju uroj të keni mandat me të vërtetë të suksesshëm, që do ju bëjë Ju kolege të nderuara, mirëpo edhe të gjithë ne krenarë dhe të përmbushur.

më shumë...

E hënë, 21 dhjetor 2020

Fjalimi i Kryetarit Xhaferi me rastin e 21 Dhjetorit – Dita e mësimit në gjuhën turke

Kam nderin dhe kënaqësinë që në emrin tim dhe në emër të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, kam mundësinë të përshëndes Kryetarin lartë të respektuar të Kuvendit të Madh Nacional të Republikës së Turqisë, mikun tim, z.  Mustafa Shentop dhe anëtarët e nderuar të Delegacionit dhe më lejoni të shfrytëzoj këtë rast dhe Juve koleg i nderuar, të gjithë të pranishmëve në sallë, mirëpo edhe të gjithë bashkëqytetarëve tanë, pjesëtarë të bashkësisë turke, t'ju uroj 21 Dhjetorin, Ditën e mësimit në gjuhën turke në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që është për nder të bashkëqytetarëve tanë turq në vend, mirëpo, edhe të gjitha nderimet dhe kujdesin edhe ndaj Republikës së Turqisë, që është miku jonë tradicional, shumëvjeçar dhe i sinqertë.

më shumë...

E enjte, 17 dhjetor 2020, Amfiteatri i Rektoratit, Tetovë

Fjalimi i Kryetarit Xhaferi në Akademinë solemne me rastin e Shënimit të 26 vjetorit të themelimit të Universitetit të Tetovës

Më lejoni që në fillim të fjalës sime të përshëndes në emrin tim personal dhe në emër të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut të gjithë Ju të pranishmit në këtë Akademi solemne me të cilën shënohet përvjetori i themelimit të Universitetit Shtetëror të Tetovës, tempullit të përhapjes së diturisë dhe shkencës tani më plot 26 vite me radhë dhe të uroj kremtimin e edhe shumë jubileve tjera të ardhshme.

më shumë...

E mërkurë, 16 dhjetor 2020

Fjalimi përmes videos i Kryetarit Xhaferi në Shënimin e 100-vjetorit të orës së parë akademike në Fakultetin Filozofik në Shkup

Më lejoni që sot, përmes këtij fjalimi me anë të videos, të shpreh urime në emrin tim personal dhe në emër të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për 100-vjetorin e themelimit të Fakultetit Filozofik në Shkup, që në 1920-ën e largët, me dekret mbretëror e filloi veprimtarinë e vet arsimore- shkencore dhe me këtë e meritoi pietetin - institucioni më i vjetër i arsimit sipëror në shtet.

më shumë...

E premte, 4 dhjetor 2020

Fjalimi i Kryetarit Xhaferi në seancën konstituive të Klubit të Çështjeve dhe Politikave Rinore  

Gëzohem që sot, dy muaj pas Takimit të punës për deputetë, që në fakt ishte hyrje në rolin dhe funksionin e Klubit të çështjeve dhe politikave Rinore, Ju, kolegë të mi të dashur të ri, kuptohet, me ndihmën pa rezervë të miqve tanë të dashur nga Fondacioni i Demokracisë i Vestminsterit dhe Institutit Nacional Demokratik, sot e mbani seancën konstituive të Klubit të përbërjes së re parlamentare.

më shumë...

E shtunë, 21 nëntor 2020, Hotel "Uraniku" - Dibër

Fjalimi përshëndetës i Kryetarit Xhaferi në Akademinë solemne me rastin e 111-vjetorit të Kongresit të Dibrës

Më lejoni të ndaj me ju kënaqësinë që sot jam këtu në mesin tuaj, në shënimin e 111-vjetorit të Kongresit të Dibrës, kongresit të zgjimit të ndërgjegjes kombëtare të shqiptarëve për pavarësi ku forca e ndjenjës kombëtare, me gjithë vullnetin, vizionin, forcën dhe guximin e delegatëve shqiptarë nga të gjitha vilajetet, ia doli të vë në tryezë për diskutim interesat, nevojat dhe të drejtat e shqiptarëve dhe pas një pune gjashtëditore, krahas miratimit të masave që kishin të bëjnë me zhvillimin e përgjithshëm ekonomik e kulturor të vilajeteve të Turqisë Evropiane, u përfshinë edhe masa të veçanta që kishin të bëjnë me shqiptarët a që u propozuan nga përfaqësuesit e kësaj rryme kombëtare shqiptare. 

më shumë...