Udhëheqja parlamentareE martë, 20 shtator 2011

DEKLARATA E KRYETARIT VELJANOSKI ME RASTIN E NËNSHKRIMIT TË MEMORANDUMIT PËR BASHKËPUNIM 

Shkëlqesia Juaj, Ambasador i Britanisë së Madhe, Kristofer Ivon,                      
Zonja dhe zotëri deputetë,
Të nderuar të pranishëm,

Me kënaqësi të madhe e vazhdojmë bashkëpunimin e deritanishëm trevjeçar me miqtë tanë britanik, Ambasadën Britanike në Shkup dhe Fondacionin Vestministër për demokraci. Edhe në vitet e ardhshme bashkërisht do ta përforcojmë kapacitetin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, kapacitetin e përfaqësueses sonë, funksionit legjislativ dhe mbikëqyrës. 

Me Memorandumin të cilin sapo e nënshkruam vazhdohen bashkëpunimi i deritanishëm dhe vizitat punuese ndërmjet deputetëve nga Kuvendi i RM-së dhe kolegëve të tyre nga Parlamenti i Britanisë së Madhe.     

Edhe këtë bashkëpunim për përforcimin e kapacitetit parlamentar, si dhe shumë të tjerë, e realizojmë bashkërisht, në mënyrë ekipore. Të gjithë kryetarët dhe koordinatorët e grupeve të deputetëve në mënyrë të drejtpërdrejtë marrin pjesë në formësimin dhe realizimin e aktiviteteve të paraparë!  
 
Memorandumi për bashkëpunim parasheh më shumë aktivitete, siç janë: 

  • futja e modelit për vlerësimin e ndikimit të legjislacionit;  
  • përforcimi i rolit mbikëqyrës dhe 
  • zhvillimi i praktikës së mirë legjislative me konsultime publike. 

Gjithashtu, në mënyrë të orientuar do të vazhdojë trajnimi i segmenteve nga shërbimi profesional i Kuvendit.

Është paraparë që të bëhet shqyrtim dhe vështrim mbi punën e që është bërë deri më tani në Parlament si rezultat i bashkëpunimit të frytshëm të deritanishëm, që filloi intensivisht qysh para tre vitesh.

Gjithashtu, në këtë drejtim është paraparë aktivitet i orientuar në përforcimin e rolit të Kuvendit në procesin e qasjes në Bashkimin Evropian.

Në këtë rast dëshiroj që të falënderohem edhe njëherë për përkrahjen që na i dhanë miqtë tanë britanik dhe kolegët tanë deputetë nga Parlamenti i Britanisë.  

Pres që me realizimin e aktiviteteve të paraparë në mënyrë të konsiderueshëm ta përforcojmë kapacitetin tonë të përgjithshëm parlamentar. 

Click