Udhëheqja parlamentareE mërkurë, 31 korrik 2013

DHËNIA E DEKLARATËS SOLEMNE PARA KRYETARIT VELJANOSKI

Zëvendësit e sapozgjedhur të avokatit të popullit të Republikës së Maqedonisë:  znj.Elena Gjorgonoska-Manevska, z. Naser Veseli, znj.Irina Stojanovska, z.  Vasal Jovanovski, z. Sllavço Timov, znj.Vaska Bajramovska-Mustafa dhe z. Daut Selimi, sot dhanë deklaratë me shkrim para kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, z. Trajko Veljanoski.

Click