Udhëheqja parlamentare

E martë, 7 tetor 2014 

Takimi i Kryetarit Veljanoski me z. Brajan Binli dhe z. Mark Priçard 

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, z. Trajko Veljanoski, u takua me anëtarët e Parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore, z. Brajan Binli dhe z. Mark Priçard.  

Në fillim u shpreh kënaqësi e dyanshme për takimin e realizuar. 

Gjatë takimit u diskutua për gjendjet aktuale në të dyja vendet, si dhe për integrimet euroatlantike të Republikës së Maqedonisë, dhe u shpreh mbështetje nga ana e z.  Binlli dhe z. Priçard në lidhje me anëtarësimin në NATO dhe BE.  

Gjithashtu, u theksua edhe angazhimi për përfaqësimin e Republikës së Maqedonisë dhe aktualizimin e saj.  

Kryetari Veljanoski e potencoi durimin dhe optimizmin që e ka pala maqedonase në rrugën drejt integrimit dhe se është me rëndësi të veçantë të jemi të integruar formalisht në proceset evropiane, sepse edhe në aspektin territorial i përkasim Evropës.  

U potencua edhe rëndësia për zhvillim në të gjitha sferat që kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve, me theks më të madh në zhvillimin ekonomik. 

Në takimin u theksua rëndësia edhe përfitimet pozitive që i sjell diplomacia parlamentare që realizohet përmes këtij lloji të bisedimeve, si dhe të gjitha bashkëpunimet të cilat Kuvendi i Republikës së Maqedonisë i ka pasur me Mbretërinë e Bashkuar. Gjithashtu, u potencua raporti i vazhdueshëm miqësor që e kanë të dyja vendet.  

Click