Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

E martë, 3 dhjetor 2019 

Fjalimi i Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Konferencën nacionale "Ngritja e kapacitetit mbikëqyrës të Kuvendit nëpërmjet përforcimit të bashkëpunimit me aktorët e jashtëm me rol mbikëqyrës", të organizuar nga Misioni i OSBE-së në Shkup 

Më lejoni të përshëndes fillimin e kësaj konference të organizuar nga ana e miqve tanë nga OSBE-ja dhe Ambasadorin Klemens Koja, dhe të uroj diskutim të suksesshëm dhe të frytshëm në emrin tim personal dhe në emër të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

më shumë...

E premte, 22 nëntor 2019 

Fjalimi i kryetarit Xhaferi në Akademinë solemne me rastin e manifestimit kulturor - shkencor "Ditët e Alfabetit"

Me këtë, vazhdohet jetëgjatësia e një populli, gjegjësisht vlera dhe pesha e tij. Sepse, Një gjuhë është aq e pasur, aq e vlefshme, sa flitet, shkruhet, pasurohet dhe përhapet në botë.

më shumë...

E premte, 22 nëntor 2019 

Fjalimi i kryetarit Xhaferi rastin e manifestimit kulturor - shkencor "Ditët e Alfabetit"

Më lejoni që të shpreh kënaqësinë që kam sot kur kremtojmë 111 vjetorin e Kongresit të Manastirit dhe unifikimin e alfabetit shqip, t'ju përshëndes në cilësinë e Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në emër të kolegëve deputetë dhe të shfrytëzoj rastin që të uroj ditën më të rëndësishme në historinë e zhvillimit politik e kulturor të shqiptarëve sepse, vendimet e këtij kongresi përbëjnë një nga shtyllat që ndihmuan në ngritjen në një shkallë më të lartë të kulturës e të arsimit shqiptar, por edhe të konsolidimit të mëtejshëm në drejtim të zhvillimit dhe përparimit të shqiptarëve duke e zgjedhur qartë orientimin dhe kahun që do e ndjekin në të ardhme. Dhe ky hap, sado që të duket modest për civilizimet e lashta botërore, sërish është kontribut edhe në zhvillimin e gjithëmbarshëm të njerëzimit. 

më shumë...

E enjte, 21 nëntor 2019

Fjalimi i kryetarit Xhaferi në Akademinë përkujtimore për nder të Presidentit Vudro Villson, me rastin e 100 vjetorit të Marrëveshjes së Paqes në Paris  

Presidenti Villson ka qenë vizionar, diplomat dhe njeri i cili ka pas botëkuptim të qartë se, një President duhet gjithmonë të jetë në shërbim të popullit dhe se populli është sovrani dhe ai vetë duhet të vendosë për fatin e vet. Ai, ka qenë kundër asaj që fuqitë e mëdha të vendosin për fatin e shteteve të vogla, sa do që të jenë ato të pafuqishme. Pikërisht ky parim i tij, ka qenë edhe udhërrëfyesi dhe iniciuesi për luajtjen e rolit aq të rëndësishëm gjatë negociatave të Konferencës së Paqes në Paris ku fuqitë evropiane kanë vazhduar me diplomacinë tradicionale. 

më shumë...

Е mërkurë, 20 nëntor 2019

Fjalimi i Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut me rastin e Ditës botërore të fëmijëve

Më lejoni të shpreh gëzimin që sot mundem të jem bashkë me ju në këtë ditë të bukur - Ditën botërore të fëmijëve dhe t'ju përshëndes në emrin tim personal dhe në emër të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të them se edhe pse me Deklaratën universale dhe me Konventën për të drejtat e fëmijëve të Kombeve të Bashkuara përcaktohet 20 nëntori si Dita universale e fëmijëve, kjo nuk do të thotë se 364 ditët tjera nuk duhet ta kremtojmë, të kujdesemi dhe  ti mbrojmë të drejtat tuaja dhe t'ju mundësojmë rritje dhe zhvillim normal.

më shumë...

E hënë, 18 nëntor 2019, Tiranë

Fjalimi i Kryetarit Xhaferi në Konferencën e organizuar në koordinim me Stejt Departamentin Amerikan në temën "Religjioni si instrument i paqes" 

Nuk kaloi shumë kohë prej herës së fundit kur isha këtu, gjegjësisht në Samitin e Federatës Universale për Paqe, ku kisha nderin që të drejtohem në emrin tim personal, dhe në emër të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në temën "Paqja, siguria dhe zhvillimi njerëzor në Evropën Juglindore", që edhe si është e ndërlidhur me temën e Konferencës së sotme, respektivisht, "Religjioni si instrument i paqes".

më shumë...

E hënë, 4 nëntor 2019 

Fjalimi i Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Takimin e 9-të të kryetarëve të parlamenteve të vendeve të Evropës Juglindore për zgjerimin e BE-së 

Më vjen mirë që mundem në emrin tim personal dhe në emër të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të drejtohem në këtë Konferencë para kolegëve të mi, kryetarëve të parlamenteve të vendeve të Evropës Juglindore dhe Grupit të Vishegradit dhe të shpreh respekt të thellë për mbështetjen e juaj konstante dhe për miqësinë e sinqertë, për çka është konfirmim edhe prezenca e juaj këtu dhe Deklarata e përbashkët, produkt i këtij forumi.

më shumë...

E premte, 1 nëntor 2019

Fjalimi i Kryetarit të Kuvendit të Republikës ë Maqedonisë në promocionin e Doracakut për të DHN për parlamentarë e organizuar nga Kryqi i kuq i RMV në temën "Roli i shtetit në promovimin e të Drejtës Humanitare Ndërkombëtare"

Më lejoni të shpreh kënaqësinë që sot kam nderin të drejtohem në emrin tim personal dhe në emër të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të përshëndes këtë eveniment jo të përditshëm në të cilin do të promovohet ky doracak i rëndësishëm. Mirëpo, fillimisht kisha dashur të shpreh respekt të madh ndaj misionit dhe veprës së Kryqit të Kuq Ndërkombëtar si edhe Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Si organizatë humanitare e cila ka mision të parandalojë vuajtjen njerëzore, të mbrojë jetën dhe shëndetin e qytetarëve dhe të promovojë vlerat humane dhe dhënien e ndihmës solidare, sidomos në rastet e fatkeqësive dhe katastrofave, ndjehem i përmbushur që sot do të jap një kontribut të vogël në ngritjen e vetëdijes për këtë të drejtë te ne, parlamentarët.

më shumë...

E shtunë, 26 tetor 2019, Tiranë

Fjalimi i Kryetarit Xhaferi në Samitin e Federatës Universale për Paqe me temën "Paqja, siguria dhe zhvillimi njerëzor në Evropën Juglindore"

Jam i nderuar që sot gjendem në mesin tuaj, dhe kam mundësinë që në emrin tim personal, dhe në emër të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut të përshëndes pjesëmarrësit e Samitit të Federatës Universale për Paqe që do të përqendrohet në përgjithësi në temën "Paqja, siguria dhe zhvillimi njerëzor në Evropën Juglindore". 

më shumë...

E enjte, 24 tetor 2019, Strasburg

Fjalimi i Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Konferencën evropiane të kryetarëve të parlamenteve në temën "Shtëpia jonë e përbashkët evropiane: 70 vitet e ardhshme“

Më lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut të uroj shënimin e 70 vjetorit të themelimit të Këshillit të Evropës, organizatës udhëheqëse për të drejtat e njeriut në kontinent, në të cilën janë anëtare 47 vende evropiane të cilat përveç asaj që gjenden në kontinent të përbashkët, kanë edhe një gjë të përbashkët dhe shumë të rëndësishme, respektivisht, janë nënshkruese të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut e cila konventë në fakt është marrëveshje për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, të demokracisë dhe sundimit të drejtës. 

më shumë...

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 13
  •