DEPUTETËT

 

m-r TALAT XHAFERI 

 
 

Lindur më: 15.04.1962, f. Forinë, Gostivar

Kombësia: Shqiptar,shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut 

Gjuhët që zotëron: shqip, maqedonisht, serbo-kroatisht, anglisht

Statusi martesor: I martuar, baba i dy fëmijë

 

Aktivitete në Kuvend

 • Komisioni i Çështjeve Kushtetuese, kryetar
 • Delegacioni i Kuvendit në Unionin Interparlamentar (UIP), shef i Delegacionit 
 • Delegacioni i Kuvendit në Asamblenë Parlamentare të Procesit të Bashkëpunimit në Evropën Juglindore (AP PBEJL), shef i Delegacionit 

 

Aktivitetet e mëparshme në Kuvend:

 • Koordinator i grupit parlamentar të BDI-së
 • Komiteti i Marrëdhënieve Ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Këshilli Nacional i Euro-integrimeve, zëvendës anëtar
 • Komisioni Juridiko-Ligjvënës, anëtar
 • Komisioni për vlerësimin e bazës së Propozimit për ngritjen e procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë së Presidentit të Republikës së Maqedonisë, anëtar
 • Komisioni i Mbrojtjes dhe Sigurisë, anëtar
 • Komisioni i Financave dhe Buxhetit, anëtar
 • Komisioni i Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve Ndërmjet Bashkësive, zëvendës anëtar 
 • Komisioni Anketues për Skandalin me Përgjimin, anëtar
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe Agjencisë së Zbulimit, zëvendës -anëtar
 • Komisioni i Çështjeve të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendës –anëtar
 • Komisioni i Çështjeve Kushtetuese, zëvendës anëtar 
 • Komisioni i Mbikëqyrjes së Zbatimit të Masave për Ndjekjen e Komunikimeve nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes, anëtar
 • Komisioni i Çështjeve Kushtetuese, zëvendës anëtar 
 • Delegacioni i Kuvendit në Asamblenë Parlamentare të Traktatit të Atlantikut-verior, me status të delegacionit shoqërues (AP NATO), Shef i delegacionit
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë  në Unionin Interparlamentar (UIP), anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë  për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kosovës, kryetar
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Austrisë, anëtar
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit për Bashkëpunim me Parlamentet e vendeve Baltike: Republika Estone, Republika e Letonisë dhe Republika e Lituanisë, anëtar
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kroacisë, anëtar
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Çekisë, anëtar                   

Përvoja e mëparshme:

 • 2016 - Deputet, anëtar i BDI-së 
 • 2014-2016 - Deputet, anëtar i BDI-së
 • 2013-2014 – Ministër i Mbrojtjes
 • 2011-2013 – Deputet, anëtar i BDI-së
 • 2008-2011 - Deputet, anëtar i BDI-së
 • 2004-2006 – Zëvendësministër i Mbrojtjes  
 • 2002-2004 - Deputet,  anëtar i BDI-së
 • 1992-2001 – Oficer në ARM
 • 1985-1991 – Oficer në APJ

ARSIMI:

 • Magjistër i studimeve të mbrojtjes
 • 1996-1998 – Studime pasdiplomike –Specializim për detyra të komandës dhe shtabit në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihajllo Apostollski”- Shkup
 • 1981-1985 Akademi Ushtarake, Forca tokësore-Drejtimi i Këmbësorisë, Beograd dhe Sarajevë
 • 1977-1981 Arsimi i mesëm; Gjimnazi Ushtarak, Beograd
 • 1969-1977 Shkollimi fillor: Sh.F. "Përparimi" Çegran,Gostivar 

 

E-posta:pretsedatel@sobranie.mk
Click