Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

m-r TALAT XHAFERI 

 
Lindur më: 15.04.1962, f.Forinë, Gostivar.

Kombësia: Shqiptar,shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Gjuhët që zotëron: shqip, maqedonisht, serbo-kroatisht, anglisht

Statusi martesor: I martuar, dy fëmijë

Aktivitetet e mëparshme në Kuvend:

 • Koordinator i grupit parlamentar të BDI-së,
 • Komiteti për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, zëvendës anëtar
 • Komisioni Juridiko-ligjvënës, anëtar
 • Komisioni për vlerësimin e bazës së Propozimit për ngritjen e procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë së Kryetarit të Republikës së Maqedonisë, anëtar
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, anëtar
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, anëtar
 • Komisioni për sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive, zëvendës anëtar 
 • Komisioni anketues për skandalin me përgjimin, anëtar
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe Agjencisë për Zbulim, zëvendës -anëtar
 • Komisioni për Çështjet e Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendës –anëtar
 • Komisioni për çështje kushtetuese, zëvendës anëtar 
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Masave për Ndjekjen e Komunikimeve nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes, anëtar
 • Komisioni për çështje kushtetuese, zëvendës anëtar 
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Traktatit të Atlantikut-verior, me status të delegacionit shoqërues (AP NATO), Shef i delegacionit
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Unionin Interparlamentar (UIP), anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kosovës, kryetar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Austrisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentet e vendeve Baltike: Republika e Estonisë, Republika e Letonisë dhe Republika e Lituanisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kroacisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Çekisë, anëtar                      

Përvoja e mëparshme:

 • 2016 - Deputet
 • 2014-2016 - Deputet
 • 2013-2014 – Ministër i Mbrojtjes
 • 2011-2013 – Deputet në Kuvendin e Republikën e Maqedonisë (BDI)
 • 2008-2011 - Deputet në Kuvendin e Republikën e Maqedonisë (BDI)
 • 2004-2006 – Zëvendësministër i Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë
 • 2002-2004 - Deputet në Kuvendin e Republikën e Maqedonisë (BDI)
 • 1992-2001 – Oficer në ARM
 • 1985-1991 – Oficer në APJ

ARSIMI:

 • Magjistër i studimeve të mbrojtjes
 • 1996-1998 – Studime pasdiplomike –Specializim për Detyra të Komandës dhe Shtabit në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihajllo Apostollski”- Shkup
 • 1981-1985 Akademi Ushtarake, Forca tokësore-Drejtimi i Këmbësorisë, Beograd dhe Sarajevë
 • 1977-1981 Arsimi i mesëm; Gjimnazi Ushtarak, Beograd
 • 1969-1977 Shkollimi fillor: Sh.F. "Përparimi" Çegran,Gostivar 

AKTIVITETE NË KUVEND:

 • Komisioni për çështje kushtetuese, kryetar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Unionin Interparlamentar (UIP), shef i Delegacionit 
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Procesit për Bashkëpunim në Evropën Juglindore (AP PBEJL), shef i Delegacionit 

E-posta:pretsedatel@sobranie.mk
 
a

Na ndiqni në: