Deputetë të cilëve u ka pushuar mandati më herët

1. Abdurrahman Aliti PPD
pushimi i mandatit-dorëheqje (deri më 3.10.2002)

2. Vllado Buçkovski LSDM
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 31.10.2002)

3. Tale Geramitçioski LSDM
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 12.11.2002)

4. Petar Goshev PL
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 31.10.2002)

5. Ilinka Mitreva LSDM
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 31.10.2002)

6. Sllavko Petrov PLD
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 31.10.2002)

7.  Azis Pollozhani BDI
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 31.10.2002)

8. Jovan Manasievski PLD
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 31.10.2002)

9. Arben Xhaferi PDSH
pushimi i mandatit-dorëheqje (deri më 31.10.2002)

10. Xheladin Shatku BDI
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 12.11.2002)

11. Radmilla Sheqerinska LSDM
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 31.10.2002)

12. Branko Cërvenkovski LSDM
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 7.11.2003)

13. Nikolla Popovski LSDM
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 7.11.2003)

14. Agron Buxhaku BDI
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 7.11.2003)

15. Hazbi Lika BDI
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 27.06.2003)

16. Gjorgji Spasov LSDM
pushimi i mandatit-funksionit/diplomaci (deri më 10.09.2003)

17. Ilija Filipovski LSDM
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 07.11.2003)

18. Zoran Shapuriq PLD
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 7.12.2004)

19. Talat Xhaferi BDI
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 24.12.2004)

20. Nevzat Bejta BDI
 pushimi i mandatit-funksionit (deri më 15.04.2005)

21. Sllobodan Danevski PL
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 15.04.2005)

22. Trifun Kostovski-Deputet i pavarur
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 15.04.2005)

23. Eleonora Petrova Mitevska LSDM
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 26.05.2005)/diplomaci

24. Ordanço Tasev-Deputet i pavarur
pushimi i mandatit (deri më 8.06.2005)

25. Koce Trajanovski VMRO-DPMNE
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 15.04.2005)

Click