KËSHILLTARË SHTETËRORË TË KUVENDIT 

Këshilltar shtetëror i Kuvendit për sistem politik  

Lindita Ahmed Jashari

Këshilltar shtetëror i Kuvendit për legjislacion

Marija Aleksovska

Këshilltar shtetëror i Kuvendit për sistem ekonomik

Ilir Selmani

Këshilltar shtetëror i Kuvendit për sistem financiar dhe mbikëqyrje financiare

Këshilltar shtetëror i Kuvendit për veprimtari publike

Gjulser Klinçe 

Bojana Pankovska

Këshilltar shtetëror i Kuvendit për bashkëpunim ndërkombëtar

Këshilltar shtetëror i Kuvendit për çështje të sigurisë dhe mbikëqyrje të sigurisë

Këshilltar shtetëror i Kuvendit për TIK

Click