Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

KËSHILLTARË SHTETËRORë

Snezhana Gusheva - Këshilltare shtetërore për sistem politik

Lindita Ahmed Jashari - Këshilltare shtetërore për sistem politik

Marija Aleksovska - Këshilltare shtetërore për legjislacion

Felek Kasami- Këshilltar shtetërore për legjislacion

Sllavica Bicevska - Këshilltare shtetërore për veprimtari publike

Gjulser Klinçe - Këshilltar shtetëror për veprimtari publike

Liman Avdiu - Këshilltar shtetëror për bashkëpunim ndërkombëtar

Ankica Kërstevska - Këshilltare shtetërore për bashkëpunim ndërkombëtar