GORAN MISOVSKI  

 

 

 

Anëtar i PRSD-së. I lindur më 15.4.1965 në Shkup. Maqedonas. Ekonomist.
Ka qenë deputet edhe në ish-përbërjen parlamentare.

Anëtar i:

  • Këshillit të Kanalit të Kuvendit,
  • Komisionit për mbrojtje dhe siguri,
  • Grupit të deputetëve  të Kuvendit  të  Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Austrisë dhe
  • Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Bosnje e Hercegovinës.

Zëvendës-anëtar i:

  • Komisionit për financim dhe buxhet,
  • Komisionit për çështje ekonomike dhe
  • Komisionit për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve.
Click