Grupi Parlamentar Ndërpartiak për Mbështetjen e të Drejtave të Romëve, Përfshirjen dhe Integrimin e tyre në Republikën e Maqedonisë së Veriut


Përbërje:


Latife Shikovska - koordinatore

Igor Zdravkovski - zëvendës koordinator

Lupço Ballkoski - zëvendës-koordinator


Anëtarë:

Arbana Pasholli

Sanella Shkriel

Dafina Stojanovska

Merita Kolçi-Koxhaxhiku

Jadranka Pockova

Bedri Fazli

Zeqir Ramçiloviq

Velika Stojkova-Serafimovska

Angelinka Petkova

Lidija Tasevska

Click