DEPUTETËT

 

 

 

 

 

Vesell Memedi 

 

Anëtar i Rilindjes Demokratike Kombëtare. I lindur më 12.9.1974 në Gostivar. Shqiptar. Magjistër në Universitetin e Leeds në Britani të Madhe; Doktor në Universitetin e Amsterdamit, Holandë. 

 

E-posta:v.memedi@sobranie.mk

Click