DEPUTETËT

 

 

 

 

 

 

BILAL KASAMI 

 

Anëtar i partisë BESA. I lindur më 31.7.1975 në Tetovë. Shqiptar. Doktor, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti "Shën Cirili dhe Metodi". 

 

E-posta:b.kasami@sobranie.mk

Click