DEPUTETËT

 

 

 

 

 

 

Frosina Tashevska - Remenski 


E lindur më 22.2.1977 në Kriva Pallankë. Maqedonase. Doktor. 

 

 

Aktivitetet në Kuvend:

  • Këshilli Buxhetor, kryetare
  • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, anëtare
  • Komisioni Juridik-ligjvënës, zëvendëskryetare
  • Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, anëtare
  • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës (AP KE), zëvendësanëtare
  • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Bullgarisë, anëtare
  • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovenisë, anëtare
  • Grupi Parlamentar Interpartiak për të Drejtat e Personave me Aftësi të Veçanta (GPIP), kryesuese


E-posta:f.tasevska-remenski@sobranie.mk

Click