DEPUTETËT

 

 

 

 

 

 

Hari Llokvenec 


Anëtar i LSDM-së. I lindur më 25.2.1970 në Prilep. Maqedonas. Doktor i shkencave teknike, Fakulteti i elektroteknikës, UCDHEM, Shkup. 

 

Aktivitetet në Kuvend:

  • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, kryetare
  • Komisioni për Çështje Ekonomike, anëtar
  • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, anëtar
  • Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendësanëtar
  • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, zëvendësanëtar
  • Delegacioni i i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare për Bashkëpunim në Evropën Juglindore (AP APBEJL), anëtar
  • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Mongolisë, kryetar
  • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve të Lindjes së Afërt dhe të Mesme, anëtar
  • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Indonezisë, anëtar
  • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentet e Republikës së Islandës dhe Mbretërisë së Norvegjisë, anëtar

 

E-posta:h.lokvenec@sobranie.mk

Click