DEPUTETËT

 

 

 

 

 

 

Goran Misovski 

 

Anëtar i PRSD-së. U lind më 15.4.1965 në Shkup. Maqedonas. Menaxher i diplomuar i sigurimit, Universiteti Shtetëror "Shën Kliment Ohridski".

 

E-posta: g.misovski@sobranie.mk 

Click