DEPUTETËT 

 

ANDREJ ZHERNOVSKI

 

 

 

 

Anëtar i PDL-së. U lind në vitin 1968 në Shkup, RM. Maqedonas. Përgatitje të lartë arsimore. Ka punuar si zëvendës-kryesues në Këshillin e Qytetit të Shkupit dhe si këshilltar i kryetarit të Qytetit të Shkupit. E njeh mirë gjuhën angleze. Jeton në Shkup.

Click