DEPUTETËT 

 

BLLAGOJ GOLLOMEOV

 

 

 

 

Anëtar i LDP-së. U lind në 1957 në Shtip, RM. Maqedonas.

Doktor i shkencave teknike. Punoi si udhëheqës i prodhimtarisë në minierën Buçimë, si bashkëpunëtor në Institutin e xehetarisë, Shkup, prej 1987 i punësuar në Fakultetin e Xehetarisë-gjeologjike në Shtip, së pari si asistent, prej 1997 docent kurse prej 2002 si profesor i çrregullt i Katedrës për teknologji  minerale. E flet mirë gjuhë angleze, kurse komunikon me gjuhën ruse. Jeton në Shtip. 

Click