DEPUTETËT 

 

NELLKO STOJANOVSKI

 

 

 

Anëtar i PDL-së. U lind në vitin 1945 në fsh. Nerez, të Strugës, RM. Maqedonas. Doktor i shkencave.
Prej viti 1973-1976 ka qenë profesor në shkollë të mesme. Prej vitit 1976-2002 ka qenë prej asistent deri profesor në Fakultetin Filozofik në Shkup. E flet mirë gjuhën frënge. Jeton në Shkup.

Click