Partia Liberal-demokrate

 2002 - 2006

  

 

ANGELLKA PEEVA- LLAURENÇIQ

 

 

 


Anëtare e LDP. U lind në 1969 në Shtip, RM. Maqedonase. Ka pasur angazhim profesional në pjesën e promovimit, marrëdhënieve me publikun dhe marketing në agjencinë Idea plus DDB. E flet mirë gjuhën angleze. Jeton në Shkup. 

 

ANDREJ ZHERNOVSKI

 

 

 

 

Anëtar i PDL-së. U lind në vitin 1968 në Shkup, RM. Maqedonas. Përgatitje të lartë arsimore. Ka punuar si zëvendës-kryesues në Këshillin e Qytetit të Shkupit dhe si këshilltar i kryetarit të Qytetit të Shkupit. E njeh mirë gjuhën angleze. Jeton në Shkup. 

 

BLLAGOJ GOLLOMEOV

 

 

 

 

Anëtar i LDP-së. U lind në 1957 në Shtip, RM. Maqedonas.

Doktor i shkencave teknike. Punoi si udhëheqës i prodhimtarisë në minierën Buçimë, si bashkëpunëtor në Institutin e xehetarisë, Shkup, prej 1987 i punësuar në Fakultetin e Xehetarisë-gjeologjike në Shtip, së pari si asistent, prej 1997 docent kurse prej 2002 si profesor i çrregullt i Katedrës për teknologji  minerale. E flet mirë gjuhë angleze, kurse komunikon me gjuhën ruse. Jeton në Shtip.  

 

LILJANA IVANOVSKA

 

 

 

 

Anëtare e LDP-së. U lind në vitin 1961 në Strumicë, RM. Maqedonase. Ka  shkollim të lartë. Arkitekte. Punoi në NP për ekonomizim me hapësirën  banesore dhe afariste, si udhëheqëse teknike. Shërbehet me gjuhën angleze. Jeton në Strumicë. 

 

NELLKO STOJANOVSKI

 

 

 

Anëtar i PDL-së. U lind në vitin 1945 në fsh. Nerez, të Strugës, RM. Maqedonas. Doktor i shkencave.
Prej viti 1973-1976 ka qenë profesor në shkollë të mesme. Prej vitit 1976-2002 ka qenë prej asistent deri profesor në Fakultetin Filozofik në Shkup. E flet mirë gjuhën frënge. Jeton në Shkup. 

 

PETAR APOSTLLOV

 

 

 

Anëtar i PDL-së. U lind në vitin 1953 në fsh. Marvinci, Vallandovë, RM. Maqedonas. Ka arsimim të lartë. Ka punuar në Qendrën mjekësore - Gjevgjeli, së pari si mjek i përgjithshëm, ndërsa tani, si specialist i kirurgjisë së përgjithshme. Tre mandate ka qenë anëtar i Këshillit të Komunës së Gjevgjelisë. Jeton në Gjevgjeli. 

 

ROZA TOPUZOVA KAREVSKA

 

 

 

 

Anëtare e PLD-së. U lind në 26 korrik 1954 në Prilep. Magjistre/arkeologe e diplomuar e arkeologjisë.

  

 

SLLOBODAN NAJDOVSKI

                                  ËNKRYETAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

 

 

 

Anëtar i PDL-së. U lind në vitin 1961 në fsh. Dobroven, RM. Maqedonas. Ka arsimim të lartë.

Karriera profesionale:

 • Prej vitit 1986 deri në Tetor të vitit 1988 ka qenë në ish-Lidhjen e Rinisë Socialiste të Jugosllavisë në sektorin për kompleks të agroindustrisë
 • Prej vitit 1990-1994 - Komercialist dhe Udhëheqës i komerciales së Birrarisë së Manastirit
 • Prej vitit 1994-1998 - Deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë
 • Prej vitit 1999-2002 - Drejtor në NP “Pazari” - Manastir
 • Prej vitit 2002 - deputet aktual

Karriera politike:

 • Aktivist në ish-Lidhjen e Rinisë Socialiste prej të cilave 2 vjet profesionalisht e kryen funksionin.
 • Një nga themeluesit e Partisë së re progresiv e cila me vonë e ka ndryshuar emrin në Partia Liberale
 • Kryetar i organizatës komunale të Partisë Liberale prej 1993 deri 1997
 • Anëtar i Këshillit Qendror të Partisë Liberale Demokratike
 • Anëtar i Këshillit Ekzekutiv të Partisë Liberale Demokratike
 • Kryetar i Këshillit për financa dhe buxhet të PLD-së
 • Deputet aktiv prej 1994 deri 1998
 • Anëtar i Komisionit për zhvillim dhe politikë ekonomike
 • Prej 1996 deri 1998 Kryetar i Komisionit anketues për hulumtimin e furnizimeve publike
 • 2002: Anëtar i Komisionit për financa dhe buxhet pranë Kuvendit të RM, Anëtar i Komisionit për ekonomi pranë Kuvendit të RM, Zëvendës-anëtar në Komisionin për integrim evropian


TOMA GLIGORIJEVSKI

Click