DEPUTETËT 

 

RISTANA LLALLÇEVSKA

 

 

 

Anëtare e PL-së. U lind në vitin 1963 në Ohër, RM. Maqedonase. Ka kryer  Fakultetin Juridik. Ka punuar si pjesë e ekipit hulumtues në “Brima” dhe si referente e drejtësisë në Fondin e PISM, PE - Ohër. Anëtare e OB të PL dhe anëtare e IO të LIPAZH-it. Shërbehet me gjuhën angleze. Jeton në Ohër.

Click