Partia për Lëvizjen e Turqve në Maqedoni 2002-2006

  

 

ADNAN QAHIL

 

 

 

 

Anëtar dhe kryetar i Partisë për Lëvizje të Turqve në Maqedoni. U lind në 1960 në Shkup. Turk. Mr. i shkencave të kimisë. Ishte ministër në Qeverinë në përbërjen e mëparshme.

Click