Partia për Përtëritje të Maqedonisë

 2002 - 2006

  

 

LILJANA POPOVSKA


 

 

 

U LIND MË: 24 Maj të viti 1956

ARSIMIMI:

 • inxhiniere e diplomuar e teknologjisë, Fakulteti teknologjik-metalurgjik në Shkup (kimi organike)
 • magjistre e shkencave teknike, Fakulteti teknologjik-metalurgjik në Shkup.

PËRVOJË PUNE:

 • 1982 – 1993 në fabrikën Alkaloid (në Institutin për hulumtim dhe zhvillim dhe në Sektorin për marketing);
 • 1993 – 1998 në firmë private;
 • 1999 – 2002 në Qytetin e Shkupit (këshilltare e Kryetarit të komunës për planifikim dhe zhvillim).

PËRVOJË POLITIKE: 

 • 1996 – 1998 këshilltare në Këshillin e Qytetit të Shkupit dhe koordinatore e grupit të këshilltarëve të PLD-së;
 • 1998 - 1999 zëvendës-ministre për zhvillim;
 • 2002 deputete ne Kuvendin e Republikës së Maqedonisë;
 • 2003 nënkryetare e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

ANGAZHIME TJERA

 • aktiviste në lëvizjen e femrave dhe koordinatore e Lobit të femrës maqedonase (përfaqësuese për më tepër gra në politikë dhe në jetën publike, si dhe për përmirësimin e pozitës së gruas në shoqëri);
 • anëtare e Këshillit këshillëdhënës të grupit punues për barazi gjinore (Gender Task Force) të Paktit për stabilizim për JIE;
 • anëtare e Këshillit këshillëdhënës të Link Diversiti (projekt rajonal për përmirësimin e bashkëpunimit ndëretnik);
 • përfaqësuese për përforcimin e sektorit civil nëpërmjet bashkëpunimit me organizatat joqeveritare (personave të hendikepuar, të varur nga droga, persona të moshuar, persona të talentuar, mbrojtje të ambientit jetësor dhe etj.)
 • bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe institucionet në sferën e forcimit të paqes dhe tolerancës ndëretnike si dhe të zhvillimit ekonomik .

ÇMIMET:

 • çmimi republikan për risimtari dhe dy çmime për përparime teknike në “Alkaloid”,
 • mirënjohje dhe falënderime për bashkëpunim nga më tepët organizata joqeveritare


GJUHËT:

 • anglishten dhe gjuhën sllovene


SASHO BOGDANOSKI 

 

SONJA LEPITKOVA

 

 

 


Anëtare e LDP-së. U lind në 1963 në Probishtip, RM. Maqedonase. Doktor shkence. Docente në Fakultetin e Xehtaro-gjeologjik në Shtip.  Profesoreshë e Katedrës për gjeokimi, petrologji, mineralogji me lëndën e gjeokimisë. Shërbehet me anglishten, ndërsa mëson gjuhën frënge. Jeton në Probishtip.

Click