DEPUTETËT 

 

ABDYLADI VEJSELI

 

 

 

Anëtar i PPD-së. U lind në vitin 1968 në Tetovë. Shqiptar. Filolog. Shërbehet  me gjuhën angleze. Jeton në Tetovë.

Click