DEPUTETËT

 

 

 

 

 

 

Lupço Dimovski  

Anëtar i PSM-së. I lindur më 9.4.1959 në Veles. Maqedonas. Ekonomist i diplomuar, Fakulteti ekonomik, Universiteti "Shën Cirili dhe Metodi. 

 

E-posta:l.dimovski@sobranie.mk

Click