DEPUTETËT

 

 

 

 

Andon Çibishiev 

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 11.11.1959 në Çirçik, Rusi. Maqedonas.  Doktor specialist i mjekësisë interne, Fakulteti i Mjekësisë. 

 

Aktivitetet në Kuvend: 

  • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, zëvendëskryetar
  • Komisioni për Çështje Kushtetuese, anëtar 
  • Komisioni Juridik-Ligjvënës, anëtar 
  • Komisioni për Shëndetësi, zëvendësanëtar 
  • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Bulgarisë, anëtar 
  • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Indonezisë, anëtar 
  • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Konfederatës Zvicerane, anëtar
Click